Memorija za laptop je jedan od najvažnijih delova računara i njen najvažniji efekat i uticaj (kada su u pitanju veće veličine RAM memorije za laptop) ogleda se u većem potencijalu i poboljšanju ukupnih performansi laptop ili bilo kog drugog PC računara.

Sistemska memorija se naziva RAM memorija (Random Access Memory). To je računarski deo koji omogućava procesoru da podacima pristupi mnogo brže nego što je to slučaj sa pristupom podacima na uređajima za skladištenje kao što su hard disk (HDD) ili SSD (SSD).

Memorija za Laptop