Šta je ruter?
Ruter je mrežni uređaj koji omogućava svim vašim žičanim i bežičnim uređajima da koriste internet konekciju u isto vreme (putem signala), a takođe im omogućava da “razgovaraju” međusobno bez potrebe da to rade preko interneta.

Ruter za internet predstavlja deo mrežnog hardvera koji omogućava komunikaciju vaše lokalne mreže i interneta bežičnim slanjem signala.