Tastature predstavljaju periferne uređaje pomoću kojih se unosi tekst u pc računar i pomoću kojih korisnik na najosnovniji način komunicira sa istim tim računarom i njime upravlja.

Ovaj uređaj je napravljen po uzoru na svog prethodnika, pisaću mašinu, od koje je tastatura i nasledila svoj raspored iako su tasteri ili slova raspoređeni da funkcionišu kao elektronski prekidači. Tasteri na tastaturi uključuju interpunkcijske, alfanumeričke i posebne tastere kao što su Windows taster i različiti multimedijalni tasteri, koji imaju specifične funkcije koje su im dodeljene.

Cena

Tastature

Kako tastatura radi?

Tastatura za kompjuter se smatra ulaznim uređajem jer samo šalje podatke računaru i ne prima nikakve informacije od njega. Sadrži mnogo mehaničkih prekidača odnosno tastera (104), a kada se jedan od njih pritisne, električno kolo se zatvara i tada tastatura šalje signal kompjuteru koji mu govori koje slovo, broj ili simbol želi da se prikaže na ekranu. Računar tada prikazuje znak na ekranu, obično na mestu gde se nalazi kursor.

Različite vrste rasporeda tastatura za kompjuter

Na osnovu regiona i jezika koji se koristi, proizvode se različite vrste rasporeda tastature, pa tako postojie qwerty, azerty i dvorak raspored.

QWERTY raspored

Ovo je najčešće korišćen raspored koji je nazvan po prvih šest slova koja se pojavljuju u gornjem redu tastature. Danas se ovaj raspored obično proizvodi zbog svoje popularnosti, a postao je toliko je uobičajen širom sveta da neki ljudi misle da je to jedina vrsta tastature koja postoji.

AZERTY raspored

Ovaj raspored razvijen je u Francuskoj i smatra se standardnom francuskom tastaturom, a nastao je kao još jedna varijacija qwerty rasporeda.

DVORAK raspored

Kreiran je sa ciljem da smanji kretanje prstiju pri kucanju i da proizvodi brže kucanje od qwerty i azerty rasporeda.

Vrste tastatura i kako odabrati pravu?

Danas na tržištu postoje brojni i različiti modeli kompjuterskih tastatura. S obirom na to da je izbor zaista ogroman, upoznaćemo vas sa nekoliko vrsta tastatura, a konačnu odluku prepuštamo vama jer vi najbolje znate šta vam je potrebno i šta bi najbolje odgovaralo vašim potrebama. Prema uopštenoj podeli može se reći da postoje tastature za kompjuter i tastature za laptop, a kada temu produbimo vidimo da postoje i žične i bežične tastature, pa u okviru bežičnih (wireless) imamo i bluetooth tastature za komjutere. Treba napomenuti da postoje i različiti kriterijumi na osnovu kojih se vrši podela tastatura, a tri najopštija su na osnovu:

  • namene tastature
  • načina njenog povezivanja i
  • tipa taster

Vrste tastatura prema nameni

Ukoliko znate za šta vam je potrebna tastatura, koja joj je namena i čemu treba da vam služi, onda je ovakav izbor najverovatnije i nasigurniji i najbezbolniji. Kada je o nameni kompjuterskih tastatura reč, postoje:

Gaming tastature

Gejmerske tastature razvijale su paralelno sa razvojem igrica, a one su inače manje veličine, opremljene su i različtim dodacima, ergonomske su jer su pravljene za višesatno igranje igrica. U okviru gejming tastatura postoje i svetleće i vodootporne tastature.

Klasične, standardne ili mejnstrim tastature

Ovo su klasične, uobičajene tastature koje viđamo svakodnevno, a koje su jednostavnog oblika i sa funkcijama koje mogu da zadovolje sve potrebe korisnika. Nekada imaju i neke specifične karakteristike, te tako recimo, mogu biti vodootporne, što je jako značajno i korisno.

Vrste tastatura prema načinu povezivanja

Ovde je reč o tzv. žičnim i bežičnim tastaturama, odnosno o tome na koji način su one povezane sa računarom.

Žične tastature

USB tastatura je jednostavna tastatura sa žicom koja povezuje tastaturu sa računarom. Na kraju kabla je USB utikač koji ide direktno u jedan od USB portova na računaru.

Bežične tastature

Bežične tastature zasnovane su na infracrvenoj tehnologiji i koriste svetlosne talase za prenos signala na druge uređaje koji podržavaju infracrvenu vezu. Radio prijemnik se uključuje u port za tastaturu ili USB port, a onda kada su prijemnik i predajnik priključeni, računar prepoznaje tastaturu i miš isto kao da su povezani kablom. Wi fi tastature pružaju slobodu u radu, a ukoliko ne volite da vam silni upleteni kablovi bodu oči, stvorene su za vas. U bežične tastature spadaju i bluetooth tastature koje su vrlo pouzdane i jednostavne za povezivanje.

Vrste tastatura prema tipu tastera

U ovoj grupaciji razlikujemo mehaničke i membranske tastature, a o kojoj se radi zavisi od toga kako izgledaju i na koji način funkcionišu njene tipke.

Mehanička tastatura

Mehaničke tastature ispod svakog tastera imaju pojedinačne prekidače koji registruju pritisak pa se ima utisak da tasteri pružaju neku vrstu otpora. One su izdržljive i kao stvorene za programere, IT profesionalce, dizajnere, pisce, novinare i druge koji mnogo rade na računaru . Ove tastature su pouzdane, duže traju i mogu da služe i za laptop, PC i gaming.

Membranske tastature

Membranske tastature imaju savitljive membrane ispod tastera i danas na je tržištu većina tastatura za kompjutere napravljena na ovom principu. Kod ovakvih tastatura izostaje pomenuti osećaj otpora tastera, te je glavna razlika između membranskih i mehaničkih tastatura zapravo u osećaju i taktilnoj povratnoj informaciji. Mehaničke tastature daju bolju ukupnu povratnu informaciju od membranskih pre svega zbog svog dizajna. Važno je napomenuti da su mehaničke tastature glasnije u poređenju sa membranskim.

Konovo ima vašu idealnu tastaturu

O tome koliko je tastatura bitan deo računara može da kaže svako ko veći deo dana provede za računarom, bilo zbog posla, učenja ili pak igranja igrica. Konovo raspolaže najrazličitijim brendovima, modelima i vrstama tastatura u svom bogatom asortimanu i sigurni smo da se među njima nalazi upravo ona koja je kao stvorena za vas.