REKLAMACIJE PROIZVODA

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost Nove robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseci od kupovine robe. Kod prodaje Refurbished uređaja garancija je 12 meseci od kupovine.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane ovlašćenog servisa ili konovo servisa kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Konovo garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu.

PRIJAVA REKLAMACIJE

Kako bi ubrzali sam tok prijave i rešavanje reklamacije istu možete podneti na mail [email protected], preuzimanjem i popunjavanjem forme koju možete skinuti OVDE
Prilikom prijave reklamacije je potrebno da navedete način rešavanja reklamacije ( PopravkaPovraćaj novca ili Zamena za novi uređaj )

U prijavi je potrebno napisati što detaljniji opis kvara. Ukoliko se kvar manifestuje posle dužeg vremena rada, napisati koliko je vremena potrebno da se to desi.
Takođe je poželjno navesti sve specifičnosti ukoliko kvar nije uobičajen.
Pokušajte da izbegnete kratke i nepotpune opise kvarova jer tako možemo doći u situaciju da kvar ne otklonimo i vratimo Vam isti uređaj. Budite što detaljniji u opisu.

Bićete kontaktirani u roku 24-48h od trenutka prijema zahteva za reklamaciju.

Ukoliko je isporuka robe bila putem kurirske službe Dexpress i primetite da je roba oštećena molimo vas da kontaktirate Dexpress sektor reklamacija na kontakt telefon 011.331.33.33
Najbolje bi bilo da prijavu odmah izvršite ili u roku 24 sata kako bi kurir izašao da sačini zapisnik o oštećenju pošiljke.

REŠAVANJE REKLAMACIJA

Zakonom o zaštiti potrošača je definisano da odgovor na vašu reklamaciju dobijete u roku od 8 dana od dana prijema uređaja na reklamaciju, a rok za rešavanje iste je 30 dana.

Novi uređaji se po prijemu prosleđuju u ovlašćeni servis uz opis kvara koji ste nam dostavili prilikom podnošenja reklamacije.

Refubrush i Outlet uređaji se servisiraju u sklopu Konovo servisa.

Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda biće prihvaćene samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode.
Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu ali je poželjna da se dostavi uz uređaj.

Fizički oštećeni uređaji i uređaji koji nisu korišćeni po specifikacijama proizvođača nemaju pravo na reklamaciju jer trgovac u tom slučaju nije odgovoran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem i sam rizik prelazi na kupca. U navedenom slučaju možemo izvršiti dijagnostiku i procenu popravke uređaja, u ovom slučaju kupac snosi sve troškove prema servisu.